Wizyty:
Dzisiaj: 14 Wszystkie: 66462

Oferta » Nalew DPPL (Paletopojemników)

Nalew DPPL (Paletopojemników)

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 5 sierpnia 2014 r, dotyczącego urządzeń NO, napełnianie DPPL (paletopojemników) wymaga rejestracji w TDT. W brzmieniu rozporządzenia nie ma znaczenia czy jest to nalew na potrzeby własne (wewnętrzne) czy też w celach handlowych.

Projektowanie urządzeń do napełniania DPPL (paletopojemników)

Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienie jej na zgodność z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (DZ. U. Nr 181, poz. 1335, z 2006 roku), znowelizowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2014 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1105)

Dostawa i montaż urządzeń napełniania DPPL (paletopojemników)

Dostawa i wykonanie urządzeń oraz stanowisk do napełniania DPPL (paletopojemników), zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową TDT. Aby wykonać stanowisko/urządzenie NO zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędne są Uprawnienia TDT do Wykonywania/Modernizacji/Montażu urządzeń NO

Rejestracja urządzeń do napełniania DPPL (paletopojemników)

Kompleksowa organizacja odbioru TDT - przeprowadzenie próby ciśnieniowej urządzenia oraz przeprowadzenie próby eksploatacyjnej stanowiska do załadunku DPPL (paletopojemników).

Przeglądy, rewizje urządzeń do napełniania DPPL

Wykonywanie przeglądów okresowych tzw. rewizji urządzeń do napełniania DPPL. Świadczymy kompleksowe usługi w tym zakresie: szykujemy niezbędne dokumenty, umawiamy inspektora, przeprowadzamy rewizję u klienta.